Featured Video Play Icon

Scenekunstbrukets unge stemmer om scenekunstbrukets unge stemmer

Intervjuer med noen av de første SUSerne, om hvordan de syntes det var å være med på prosjektet, og festivalen.