Featured Video Play Icon

Scenekunstbruket inviterte til fagdag på Det Andre Teatret i Oslo 28. januar 2013 med tittelen «Farlig Kunst? – hva kan vises innenfor den kulturelle skolesekken?»

Gry Ulfeng er frilans kurator, dramaturg og produsent bosatt i Oslo. Hun er utdannet cand.philol. i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen med tysk teater på tidlig 1900-tallet som tema. Ulfeng er nå vikarierende leder for Assiej Norge, og hun har vært scenekunstkonsulent i Vest-Agder og arbeidet ved Seksjon for drama og teater på NTNU. Hennes felt er avantgardeteorier, den performative vending og scenekunstens samfunnskritiske potensial. I den senere tid har hun bl.a. skrevet artiklene:» Deltagelse og samtidskunstens sosiale intervensjon» (2012), «Avantgardens formale fordring» (2011), «Et minefelt av problemstillinger» (2010) og «Leben mit Pop» (2009).

Bakgrunnen for seminaret var avlysningen av Hege Haagenruds forestilling «De Grenseløse» i Buskerud, høsten 2012. I forestillingen ser vi verden gjennom en ung jente, som har isolert seg fra omverdenen og er diagnostisert med det meste av psykiske lidelser. Handlingen i stykket er et produkt av hennes fantasi og tvangstanker. Vi ser de feil hun ser ved seg selv; vi ser underbevisstheten hennes. Hun er grenseløs, og klarer ikke å skjerme seg mot inntrykk og påvirkning utenfra.

Etter tilbakemeldinger fra enkelte personer i det psykologiske fagmiljøet i Buskerud ble forestillingen stoppet. Spiseforstyrrelser og selvskading er i en særstilling når det kommer til smitteeffekt og symptomimitasjon, og det kom reaksjoner på målgruppen forestillingen ble vist for. Hege Haagenrud har på sin side, laget De grenseløse i samråd med fagfolk som har selvskading som ekspertfelt.

Film 3 av 9