Featured Video Play Icon

Scenekunstbruket inviterte til fagdag på Det Andre Teatret i Oslo 28. januar 2013 med tittelen «Farlig Kunst? – hva kan vises innenfor den kulturelle skolesekken?»

Runi Børresen: Førstelektor ved Høgskolen i Buskerud, fakultet for lærerutdanning og fagansvarlig for spiseforstyrrelser i Sunn Jenteidrett. Hun har alltid hatt et stort engasjement når det gjelder å sette spiseforstyrrelser på dagsorden generelt og forebygging spesielt. Hun bidro til den første kartleggingen av forekomst av spiseforstyrrelser i Norge på slutten av åttitallet og har bla annet utviklet undervisnings – og veiledningsmateriell, i tillegg til å ha publisert artikler og bokkapitler.

Bakgrunnen for seminaret var avlysningen av Hege Haagenruds forestilling «De Grenseløse» i Buskerud, høsten 2012. I forestillingen ser vi verden gjennom en ung jente, som har isolert seg fra omvedenen og er diagnostisert med det meste av psykiske lidelser. Handlingen i stykket er et produkt av hennes fantasi og tvangstanker. Vi ser de feil hun ser ved seg selv; vi ser underbevisstheten hennes. Hun er grenseløs, og klarer ikke å skjerme seg mot inntrykk og påvirkning utenfra.

Etter tilbakemeldinger fra enkelte personer i det psykologiske fagmiljøet i Buskerud ble forestillingen stoppet. Spiseforstyrrelser og selvskading er i en særstilling når det kommer til smitteeffekt og symptomimitasjon, og det kom reaksjoner på målgruppen forestillingen ble vist for. Hege Haagenrud har på sin side, laget De grenseløse i samråd med fagfolk som har selvskading som ekspertfelt.

Film 2 av 9