Featured Video Play Icon

Kunsten å dele

film 4 av 8

Palmyre Pierroux og Rolf Steiers presentasjon ¨Embodied interpretation: gesture, social interaction and meaning making¨ Pierroux er ass. professor og Steier er PhD-kandidat, begge ved Universitetet i Oslo.
Seminaret Kunsten å dele ble arrangert 1 og 2 Desember 2014 av Rikskonsertene, Nasjonalgalleriet og Norsk Scenekunstbruk i samarbeid.