Featured Video Play Icon

Kindling er et samtaleforum for utøvere og produsenter av scenekunst. Konseptet er initiert av Jeremy ¨Boomer¨ Stacey (IPAY) som leder samtalen som ble holdt på BlackBox Teater under Showbox 2015. Jarl Flaaten Bjørk, Hege Haagenrud og Hildur Kristinsdottir innleder samtalen som dreier seg rundt tabuer og hvordan vi møter og arbeider med tabuer i scenekunst for barn og unge.