Featured Video Play Icon

Intervjuer på scenekanten. Nils Petter Mørland fra Det Andre Teatret i samtale med ungdomsskolelærer Elin Thygesen og sykepleier Charlotte Austefjord, etter å ha sett Før kaffen blir kald.

Videoen er produsert av Scenekunstbruket som en del av DKS-Expo.

DKS-Expo et samarbeid mellom Norsk Scenekunstbruk og Det Andre Teatret. Teatret viste en serie forestillinger som var aktuelle under Den Kulturelle Skolesekken, og holdt mini-paneler med fagpersoner knyttet til den enkelte forestillingens tematikk, og med kunstnerne bak forestillingen.