Portfolio Items

Featured Video Play Icon

Babbel med bruket 8: Kloden

Eirik Willyson presenterer Kloden
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Animalske produksjoner

Anne Mali Sæther presenterer Animalske produksjoner
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Samovarteatret

Theresa Holand presenterer Samovarteatret
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Frikar

Hallgrim Hansegård presenterer Frikar.
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Teater Joker

Håkon Strøm presenterer Teater Joker.
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Sånn

Anne-Marthe Lund Engnes fra Gul Katt Produksjoner presenterer prosjektet ¨Sånn¨
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Radart

Jenny Svensson presenterer Radart
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Kedja

Majken Garder fra Dansearena Nord forteller om Kedja 2015.
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: F.I.N

Geir-Ove Andersen forteller om Figurteatret i Nordland
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: forholdet

Mari Sofie Andreassen fra Teaterterminalen, forteller om forestillingen Forholdet
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Mariia Valeeva

Mariia Valeeva forteller om sitt kunstnerskap.
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Voices of Palestine

Ylva Helene Shwenke og Yngve Ravn Benum forteller om prosjektet Voices of Palestine
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Sadio Nord

Nina Rosenlund forteller om Sadio Nord Teater sitt arbeid.
Featured Video Play Icon

Babbel med bruket: Nok en same

Håkon Mathias Vassvik forteller om forestillingen Nok en same.
Featured Video Play Icon

Scesam: Life live

Siri Facchini Haff fra Cantabile 2 forteller om prosjektet ¨Life, live¨