Featured Video Play Icon

Årets seminar under festivalen Showbox er en øvelse i å være uenig. Da først tror vi det skjer noe med kunsten. I kraft av ulike påstander vil vi utfordre sentrale aktører til å problematisere stereotype oppfatninger og spenninger innen scenekunst rettet mot barn- og unge. Gjennom seminaret er målet å diskutere relevans, aktualitet og anerkjennelse av scenekunst for denne målgruppen.

Påstand nr 3 av 3:
«Scenekunstproduksjon for barn og unge er motivert av marked og nytteverdi»

Med
Ordstyrer: IdaLou Larsen (Teaterkritiker, Klassekampen)
Debattanter: Nina Ossavy (scenekunstner, Fabula Rasa), Carl Morten Amundsen (Teatersjef, Teatret Vårt)

Seminaret arrangeres av Norsk scenekunstbruk i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening og Danse- og teatersentrum.
Faglig ansvarlig: Elisabeth Egseth Hansen